Senin, 28 Oktober 2019

Lirik Lagu Tawar Sedenge

Tawar Sedenge


Ëngonko Sô Tanoh Gayô
Si Mêgah Murêta Dêle
Rôm Batang Nuyêm Si Ijo
Kupi Bakôe

Pêngënko Tôk Ni Kôrek Sô
Uêtmi Ko Tanoh Gayô
Sêselên Pumu Ni Baju
Nêtah Dirimu

Nti Datën Bôr Kêliêtên
Mongot Pudêdêru
Oya Lê Rahmat Ni Tuhên
Ken Ko Bëwënmu

Uêtmi Ko Tanoh Gayo
Sêmayak Bajungku
Ken Tawar Roh Muyang Datu
Uêtmi Masku

Nti Datën Bôr Kêliêtên
Mongot Pudêdêru
Oya Lê Rahmat Ni Tuhên
Ken Ko Bëwënmu

Uêtmi Ko Tanoh Gayo
Sêmayak Bajungku
Ken Tawar Roh Muyang Datu
Uêtmi Masku

Ko Matangku Si Mumempen
Êmah Ko Uyêm Ken Sôlôh
Kati Kedeng Nti Musêltu
Ilah Ni Dêne

Wô Kedeng Kaô Ken Cêrmen
Rêmalan Ênti Bêrtêdôh
Nti Mêra Kaô Tar Duru
Bôn Jêma Dêle

Nti Osan Ku Pumu Jêma
Pêsaka Si Ara
Tênareng Ni Muyang Datu
Ken Ko Bëwënmu

Uêt Mi Ko Tanoh Gayô
Wô Ôpôh Bajungku
Ken Tawar Roh Muyang Datu
Uêtmi Masku