Sabtu, 26 Oktober 2019

Lirik Lagu Iwan Tompo - Pamma' risinnu

Iwan Tompo - Pamma' risinnu


Keremi Kana Janjinnu
Eroka Si Kajammengang
Tena Kum Minra
Na Nula'leang Kaleng Nu

Kukana Tommi Bulaeng
Nyawanu Naku Lebangngang
Gallang Ji Paleng
Tambaga Mappassalasa

Sayu'ma' Nakke Ri Minasang Ku
Nu Passalasa Panrannuang Ku
Ero'na Todong Pa'mai' Nu
Nu Sare Simpung Tallasa' Ku

Ma'batu Mami Ri Barambang Ku
Ku A'lu' Anne Pamma'risin Nu
Ta Le'ba' Nia' Ri Pangngira Ku
Nyawa Nu Na Palla Dudu