Minggu, 27 Oktober 2019

Lirik Lagu Angngingbolong Simpung - Rahmi Haruna

Angngingbolong Simpung - Rahmi Haruna


Anjo Paleng Pangngainnu
Sanrapang Tongi Jumpai'
Lanri Nyawaku
Sirurungang Ri Erotta

Allo Bangngi Sileporang
Sirurungang Mange-mange
Mingka I Kau
Mangngai Sitangnga-tangnga

Ka'de'ji Kuasseng Memang
Nubossarrang Pangngaingku
Taku Padangnggang
Kana Le'baka Ni Boli'

Le'ba' Sarengkumi Kapang
Tuli Ma'ngimbolong Simpung
Batara Mami
Kualle Kupammanjengi