Selasa, 10 September 2019

Lirik Lagu Peuyem Bandung - Nining Meida

Peuyem Bandung - Nining Meida


Dimana-mana Dikampung Dikota
Tos Kakoncara Ku Nikmat Rasana
Sampeu Asalna Teu Direka-reka
Naon Namina Duh Matak Kabita

Peuyeum Bandung Kamasur
Pangaosna Teu Luhur
Ku Sadaya Ka Galeuh
Sepuh Jeung Murangkalih

Mangga Cobian Bilih Panasaran
Peuyeum Ti Bandung
Henteu Sambarangan

Dimana-mana Dikampung Dikota
Tos Kakoncara Ku Nikmat Rasana
Sampeu Asalna Teu Direka-reka
Naon Namina Duh Matak Kabita

Peuyeum Bandung Kamasur
Pangaosna Teu Luhur
Ku Sadaya Ka Galeuh
Sepuh Jeung Murangkalih

Mangga Cobian Bilih Panasaran
Peuyeum Ti Bandung
Henteu Sambarangan

Peuyeum Ti Bandung
Henteu Sambarangan..