Selasa, 10 September 2019

Lirik Lagu Hariring Kuring - Nining Meida

Hariring Kuring - Nining Meida


Tengah Peuting Keur Jemplang Jempling
Kuring Nyaring Teu Genah Cicing
Hate Melang Sumoreang
Buah Ati Lawas Teu Patepang

Cuang-cieung Abdi Sorangan
Nunggelis Di Pangumbaraan
Lieuk Deungeun Lieuk Lain
Taya Pisan Geusang Pamuntangan

Rek Sasambat Ka Saha Nyanyambat
Suwung Dulur Walura Sobat
Sangsang Badan Titipkeun Nyadiri
Iwal Ti Ka Gusti Nu Yang Widi

Hiliwirkeun Duh Angin Peuting
Pangnepikeun Hariring Kuring
Kajungjunan Nu Ngantosan
Kawih Ati Nur Keur Rungsing Pusing

Rek Sasambat Ka Saha Nyanyambat
Suwung Dulur Walura Sobat
Sangsang Badan Titipkeun Nyadiri
Iwal Ti Ka Gusti Nu Yang Widi

Hiliwirkeun Duh Angin Peuting
Pangnepikeun Hariring Kuring
Kajungjunan Nu Ngantosan
Kawih Ati Nur Keur Rungsing Pusing
Kawih Ati Nur Keur Rungsing Pusing..