Selasa, 10 September 2019

Lirik Lagu Asih Urang - Nining Meida

Asih Urang - Nining Meida


Asih Urang Diapungkeun Kalangit
Muntang Kana Mega Ucang Angge Duaan
Asih Urang Dipentangkeun Kalangit
Ayang-ayangan Duaan

Asih Urang Tingkaretip Dina Bentang Caang Bulang
Gumelihna Cinta Diapungkeun Jempling Peting
Diayun Ku Lagu Jempling
Hariring Cinta Katineung Urang Duaan

Asih Urang Saibarat Linduh Bulan Siliwirna
Cahayana Cinta Sapasi Sugeng Mantepna
Purnamana Harepan Bagja Ngumbar Kahayang Pasangan
Satuhu Salalamina

Asih Urang Diapungkeun Kalangit
Muntang Kana Mega Ucang Angge Duaan
Asih Urang Dipentangkeun Kalangit
Ayang-ayangan Duaan

Asih Urang Tingkaretip Dina Bentang Caang Bulang
Gumelihna Cinta Diapungkeun Jempling Peting
Diayun Ku Lagu Jempling
Hariring Cinta Katineung Urang Duaan

Asih Urang Saibarat Linduh Bulan, Siliwirna
Cahayana Cinta Sapasi Sugeng Mantepna
Purnamana Harepan Bagja Ngumbar Kahayang Pasangan
Satuhu Salalamina