Selasa, 10 September 2019

Lirik Lagu Asih - Evie Tamala

Asih - Evie Tamala


Munggaran Kedal Cintana
Cenah Bumi Jeung Langit Saksina
Tapi Bumi Langit Eta Keneh
Cintana Duka Kamana

Harita Tigin Jangjina
Cenah Cinta Keur Kuring Sorangan
Tapi Sanggeus Hirup Babarengan
Cintana Duka Keur Saha

Cinta Diayun Ka Heman Diuji Tangtungan
Cinta Rasa Was-was Rasa Kangen
Awor Jeung Hareupan

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Can Beunang Ditutur
Geus Beunang Ngolembar Luntur

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Tepung Dirungrung Mamanis
Tapi Sok Pinuh Kapeurih

Cinta Digoda Kurupa Kuharta Kutahta
Cinta Jodo Pati Jeung Cilaka Takdir Kukersana

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Can Beunang Ditutur
Geus Beunang Ngolembar Luntur

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Tepung Dirungrung Mamanis
Tapi Sok Pinuh Kapeurih

Harita Tigin Jangjina
Cenah Cinta Keur Kuring Sorangan
Tapi Sanggeus Hirup Babarengan
Cintana Duka Keur Saha

Cinta Diayun Ka Heman Diuji Tangtungan
Cinta Rasa Was-was Rasa Kangen
Awor Jeung Hareupan

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Can Beunang Ditutur
Geus Beunang Ngolembar Luntur

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta
Tepung Dirungrung Mamanis
Tapi Sok Pinuh Kapeurih

Cinta Digoda Kurupa Kuharta Kutahta
Cinta Jodo Pati Jeung Cilaka Takdir Kukersana

Horeng Kitu Ari Asih
Horeng Kitu Ari Cinta