Jumat, 16 Agustus 2019

KJ 360 - Biar Kanak-kanak Datang kepadaKu

KJ 360 - Biar Kanak-kanak Datang kepadaKu


1.  "Biar kanak-kanak datang kepadaKu" itu sabda Yesus; Dia memanggilku.
Kini aku datang siap menghadapNya, kini aku datang; Yesus memanggilku.
2.  "Biar kanak-kanak datang kepadaKu" itu sabda Yesus, Dia memanggilku.
Dalam kesukaran susah tak terhibur, padaNya 'ku datang; Yesus memanggilku.