Jumat, 16 Agustus 2019

KJ 357 - Dengar Panggilan Tuhan

KJ 357 - Dengar Panggilan Tuhan


1.  Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasaNya kau
jadi anak Tuhan, pelayan umatNya.
2.  Gunakanlah bakatmu, pemb'rian kasihNya;
amalkan karyamu bagi manusia.
3.  Percaya pada Tuhan, tanganNya pandumu,
dan kasih anug'rahNya tumpuan bagimu.
4.  Berikanlah bantuan bagi sesamamu;
pancarkan cahya Tuhan di dalam hidupmu.